peptydy sklep

peptides.net.pl

Produkty
producenta:
POKAŻ

Produkty

 INFORMACJE O PEPTYDACH65. P-21 - opis peptydu, zastosowanie i sposób dawkowania

P-21 - opis peptydu, zastosowanie i sposób dawkowania

P-21 to silnie zmodyfikowany nootropowy peptyd, który został pierwotnie zaprojektowany z przeciwciał CNTF a nie z cerebrolizyny, jak się powszechnie uważa. Cerebrolizyna była motywacją do badań nad przeciwciałami CNTF, ponieważ wykazano, że jest ona odpowiedzialna za elementy neurogenezy. Ambicją związaną z lekiem nootropowym P21 było „włączenie nowych neuronów do już istniejących sieci neuronowych”, aby zwalczyć wyniszczającą chorobę zwaną chorobą Alzheimera. Istnieje szeroki zakres efektów indukowanych przez P-21, takich jak zwiększone poziomy BDNF, wyższe poziomy białek receptora AMPA (Glur2 i/lub Glur3) oraz wyższe poziomy fosforylowanych GSK3B. Wyższe poziomy Ki67 wskazują na wyższy poziom procesów mitozy . Mitoza to podział jednej komórki na dwie komórki, ważny etap neurogenezy. Wystąpił około 150% wzrost liczby komórek mitotycznych w zakręcie zębatym w porównaniu z komórkami typu dzikiego (bez choroby Alzheimera) po 9-miesięcznym leczeniu P021. Mówiąc najprościej, P21 wzmacnia funkcje poznawcze i chroni ośrodkowy układ nerwowy przed uszkodzeniami. Wydaje się, że robi to poprzez przyspieszenie dojrzewania neuronów z komórek prekursorowych do pełnoprawnych neuronów. Wydaje się również, że zwiększa synaptogenezę lub wzajemne połączenie między neuronami, co jest podstawowym elementem uczenia się i wzmacniania pamięci. Mówiąc dokładniej, P-21 przejawia bardzo pozytywne działanie w zakresie uczenia się, pamięci i funkcji poznawczych. Na przykład w modelach myszy P21 poprawia rozróżnianie obiektów i poprawia przestrzenność rozumowanie. Wykazano, że zwiększa poziom czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego i neurotrofiny-4. W badaniach na zwierzętach wykazano, że zwiększa poziom synapsyny 1, GluR1 i NR1, z których wszystkie są markerami neurogenezy i tworzenia synaps. P-21 jest peptydem ukierunkowanym na wsparcie neurogenezy, zwiększa on ekspresję neurotroficznego czynnika mózgowego BDNF.

Zalety P-21:

Poprawia wydajność mózgu oraz pamięć
Podnosi poziom BDNF
Redukuje poziom beta amyloidów oraz białka Tau (pomocne w chorobie Alzheimera)
Stymuluje neurogenezę
Chroni CUN przez uszkodzeniami
Pozytywy wpływ na motywację
Poprawia płynność wypowiedzi
Może przeciwdziałać depresji
Pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne
Skuteczniejszy od znanej Cerebrolizyny

Dawkowanie:

Dawka dzienna to 100-300mcg donosowo.

Skutki uboczne:

Doświadczanie zmęczenia: związki neurogenne mają tendencję do wywoływania tego typu skutków ubocznych.

OSTATNIO PRZEGLĄDANE