peptydy sklep

peptides.net.pl

Produkty
producenta:
POKAŻ

Produkty

 SARMCARDARINE 2.0- (GW-0742) 

CARDARINE 2.0- (GW-0742)

CARDARINE 2.0- (GW-0742) COBRAPHARMA

Ilość opakowań Gramatura Cena Wartość
1 5 mg/tab- 60 tablets 190 zł 190 zł
3 5 mg/tab- 60 tablets 180 zł 540 zł
5 5 mg/tab- 60 tablets 170 zł 850 zł

CARDARINE 2.0- (GW-0742) DIAMOND LAB

Ilość opakowań Gramatura Cena Wartość
1 5 mg/tab- 60 tablets 190 zł 190 zł
3 5 mg/tab- 60 tablets 180 zł 540 zł
5 5 mg/tab- 60 tablets 170 zł 850 zł

CARDARINE 2.0- (GW-0742) INTENSE LAB

Ilość opakowań Gramatura Cena Wartość
1 90 capsules x 10 mg 230 zł 230 zł
3 90 capsules x 10 mg 225 zł 675 zł
5 90 capsules x 10 mg 220 zł 1100 zł

CARDARINE 2.0- (GW-0742) IONS PHARMACY

Ilość opakowań Gramatura Cena Wartość
1 10 mg/tab- 100 tablets 140 zł 140 zł
3 10 mg/tab- 100 tablets 135 zł 405 zł
5 10 mg/tab- 100 tablets 130 zł 650 zł

CARDARINE 2.0- (GW-0742) NOVUS LABS

Ilość opakowań Gramatura Cena Wartość
1 10 mg/tab- 100 tablets 140 zł 140 zł
3 10 mg/tab- 100 tablets 135 zł 405 zł
5 10 mg/tab- 100 tablets 130 zł 650 zł

CARDARINE 2.0- (GW-0742) OXYGEN Laboratories

5 mg/tab- 60 tablets Gramatura Cena Wartość
1 190 zł 190 zł
3 180 zł 540 zł
5 170 zł 850 zł

CARDARINE 2.0- (GW-0742) Swisschem Pharma

Ilość opakowań Gramatura Cena Wartość
1 10 mg/tab- 100 tablets 140 zł 140 zł
3 10 mg/tab- 100 tablets 135 zł 405 zł
5 10 mg/tab- 100 tablets 130 zł 650 zł

CARDARINE 2.0- (GW-0742)- opis produktu, zastosowanie i sposób dawkowania

GW0742 inaczej nazywane GW610742, GW 2.0 lub Cardarine 2.0 to nic innego jak młodszy brat od cenionego Cardarine ( GW-50151). Środek strukturalnie przypomina GW-501516, ma podobny okres półtrwania (ok.20-24h), oferuje wszystkie korzyści swojego poprzednika dodając do tego kilka bonusów. GW0742 jest selektywnym agonistą receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów PPARβ/δ. Oferuje on niezrównany wzrost wytrzymałości mięśni a także wsparcie w ich budowaniu, dodatkowo zapewniając wiele benefitów zdrowotnych. GW 0742 wykazuje ogromny potencjał w leczeniu zespołu metabolicznego, chorób sercowo-naczyniowych, stanów zapalnych, cukrzycy i otyłości, nawet u osób stosujących dietę wysokotłuszczową. 

Cardarine 2.0 może:

•    zwiększać poziom cholesterolu HDL (dobrego cholesterolu) w surowicy 
•    zwiększać rozpad kwasów tłuszczowych w mięśniach szkieletowych, 
•    zmniejszać insulinooporność 
•    hamować stany zapalne
•    ma zdolność do poprawy homeostazy glukozy u gospodarzy z cukrzycą poprzez aktywację PPARδ. 

Receptory te są szeroko rozmieszczone są w obrębie całego organizmu. PPARδ występuje również w neuronach, adipocytach (komórki tkanki tłuszczowej) oraz kardiomiocytach (komórki mięśniowe serca). PPARδ są również rozmieszczone  w obrębie mięśni i stawów, a ich modulacja pozwala na czerpanie największych benefitów pod kątem stosowania środka jako wsparcie dla sportowców. 

PPAR są czynnikami transkrypcyjnymi, które należą do rodziny jądrowych receptorów hormonów. Główną ich rolą jest regulacja metabolizmu – regulacja insulinooporności, metabolizmu kwasów tłuszczowych oraz utrzymanie homeostazy glukozowej. Mogą także poprzez metabolizm wpływać na regulację przeżywalności i proliferacji komórek.

GW0742 ze względu na brak wpływu na układ hormonalny, może być stosowany zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn.

Czego możemy się spodziewać po zastosowaniu Cardarine 2.0 ? 

Poprawa Zdolności Wysiłkowych

Cardarine 2.0 zwiększa ilości mitochondriów w komórkach mięśniowych, co pozwala na efektywniejszą produkcję energii. Kolejnym, interesującym działaniem jest zwiększenie frakcji wyrzutowej serca, czyli zwiększenie wydajności jego skurczu bez wpływu na rytm jego pracy, dzięki czemu podnosi się ilość tlenu dostarczanego wraz z krwią do pracujących mięśni, co bezpośrednio przekłada się na podniesienie wydolności tlenowej.

GW-0742 promowuje angiogenezę (tworzenie nowych naczyń krwionośnych i przebudowa już istniejących) w mięśniach szkieletowych, co pozwala na lepsze ich ukrwienie, a tym samym odżywienie. 

GW-0742 zwiększa aktywność kinazy aktywowanej 5`-adenozyno-monofosforanem (AMPK) oraz transportera glukozy typu 4 (GLUT-4), co zwiększa wrażliwość komórek na insulinę oraz promuje wychwyt glukozy przez mięśnie. 

Nasilenie spalania tkanki tłuszczowej 

Będąc agonistą PPAR powoduje wzrost utraty tłuszczu podczas przyjmowania GW0742. GW przyspiesza metabolizm i stymuluje organizm do przemiany tłuszczu w paliwo. Zwiększa również zdolność oksydacyjną mięśni, pomagając spalić więcej kalorii.

Interesującą właściwością GW-0742 jest nasilanie spalania tkanki tłuszczowej trzewnej. Tkanka ta nie tylko wpływa niekorzystnie na wygląd i rozmiar naszej talii, ale jest również uważana  za najniebezpieczniejszą pod kątem zdrowia metabolicznego.

Poprawa profilu lipidowego

Profil lipidowy pokazuje ilość „dobrego” i „złego” cholesterolu w twoim ciele. Co ważniejsze, mierzy ilość trójglicerydów w twoim systemie. Zwróć szczególną uwagę na te ostatnie, ponieważ wysokie trójglicerydy zwiększają ryzyko zawału serca, chorób serca i udaru mózgu.

Badania wykazały, że przyjmowany w małych dawkach GW0742 poprawia metabolizm lipidów, podnosi poziom lipoprotein wysokiej gęstości HDL, uznawanej za tą dobrą oraz zmniejsza poziom szkodliwych markerów tj. TGL (Trójglicerydy), LDL i vLDL (lipoproteiny o niskiej i bardzo niskiej gęstości), jak również stężenie cholesterolu całkowitego. Optymalizacja profilu lipidowego krwi spowoduje zwiększenie światła tętnic, co będzie owocowało spadkiem ciśnienia tętniczego krwi.

Redukcja stanów zapalnch, Poprawa regeneracji i wsparcie budowy masy mięśniowej
GW-0742 wykazuje silne działanie antyoksydacyjne oraz przeciwzapalne w wyniku stymulacji ekspresji przeciwzapalnych cytokin IL-10 i TGF-β mRNA, przez co przyczynia się do szybszej regeneracji mięśni uszkodzonych treningiem, co wraz ze zwiększoną wrażliwością insulinową, stanowi doskonałe połączenie do budowy suchej masy mięśniowej 

Wsparcie kondycji stawów

GW-0742 nasila chondrogenezę. W badaniach ustalono, że Cardarine 2.0  wpływa korzystnie na stan chrząstek wielopłaszczyznowo, w tym między innymi  na nasiloną syntezę kolagenu typu II i glikozaminoglikanu, które są podstawowymi składnikami chrząstek człowieka. Ponadto suplementacja GW-0742 skutkowała zwiększonym wydzielaniem transformującego czynnika wzrostu beta (TGF-β), który poza niezmiernie istotnym zadaniem w układzie odpornościowym, ingeruje w kondycję naszych stawów. TGF-β redukuje poziom stanów zapalnych i skostnień, poprawia również stabilność chrząstek.

Jakie korzyści daje nam stosowanie GW 2.0 ? 

- Selektywny modulator receptorów PPAR β/δ
- Zwiększenie zdolności wysiłkowych
- Wsparcie układu sercowo-naczyniowego
- Poprawiona wrażliwość na insulinę
- Zmniejszenie stanów zapalnych
- Przyspieszenie spalania tkanki tłusczowej
- Działanie neuroprotekcyjne
- Poprawa profilu lipidowowego (dlatego sportowcy biorący SAA dodają Cardarine do cyklu)
- Zwiększony przepływ krwi
- Przyspieszenie regeneracji tkanek
- Wsparcie kondycji stawów

Dawkowanie: 

Za skuteczną dawkę przyjmuje się 10mg dziennie przyjęte rano bądź przed treningiem. Efekty działania Cardarine 2.0 rozwijają skrzydła po ok. 3 tyg stosowania. Cykliczne stosowanie nie jest konieczne, jednak po 3 miesiącach stosowania, warto zrobić 4-6 tyg przerwy. 

Skutki uboczne: 

Choć zarówno Cardarine jak i Cardarine 2.0 są sklasyfikowane jak środki bezpieczne, to należy wspomnieć, iż istnieje zwiększone ryzyko kancerogenezy w przypadku stosowania dużych dawek, które wielokrotnie przekraczają dawki zalecane. W przypadku GW-0742, badania kliniczne nie potwierdziły  takie ryzyka, nawet w przypadku znacznego przekraczania rozsądnych dawek, a nawet mówi się o jego właściwościach antynowotworowych.  Do tej pory nie zgłoszono żadnych skutków ubocznych, jednak należy się spodziewać się, że GW 0742 będzie miał takie same skutki uboczne jak GW 501516 – co oznacza, że niektóre badania wykazały niewielki wzrost odsetka zachorowań na raka u myszy (nie u ludzi) Badania były robione przez bardzo długi czas ,  myszy te otrzymywały bardzo duże dawki, wielokrotnie przekraczające zalecane (3mg/kg . Inne badania nie wykazały żadnego znaczącego związku z rakiem, a dalsze  wykazały nawet, że GW 501516 zmniejsza rozmiar guza, co oznacza, że pomógł wyleczyć niektóre rodzaje raka.