peptydy sklep

peptides.net.pl

Produkty
producenta:
POKAŻ

Produkty

 PEPTYDYDSIP (DELTA SLEEP INDUCING PEPTIDE) 
WZÓR Z CMS:


130.00
Ilość
- +

DSIP (DELTA SLEEP INDUCING PEPTIDE)
BIOWELL

DSIP (DELTA SLEEP INDUCING PEPTIDE) DSIP (DELTA SLEEP INDUCING PEPTIDE)

Cennik i opis produktu

Ilość opakowań Gramatura Cena Wartość
1 5 mg 130 zł 130 zł
5 5 mg 125 zł 625 zł
10 5 mg 120 zł 1200 zł

Czym jest DSIP?

Historia DSIP sięga 1977 roku, kiedy grupie szwajcarskich badaczy snu, w ramach eksperymentów z krzyżową cyrkulacją królików, udało się wyizolować bioaktywny substrat, który wpłynął na powstawanie fazy delta snu. Jednak pierwsze badania sięgają lat 40-tych XX wieku, kiedy to po raz pierwszy pojawił się Croxatto HR i Croxatto R. Okazało się, że fragmenty dużych bioaktywnych cząsteczek o badanych właściwościach mają całkowicie niezależne działanie. Wieloletnie badania i prace eksperymentalne naukowców z różnych krajów nad biologiczną aktywnością peptydów i ich fragmentów doprowadziły do zupełnie nowego zrozumienia regulacji układów utrzymania homeostazy w organizmie.

Jak działa DSIP?

Okazało się, że bioaktywne peptydy są mediatorami większości fizjologicznych układów regulacyjnych. Jak się okazało, wiele z tych substancji jest pozyskiwanych w organizmie w wyniku działania enzymów podobnych do trypsyny, a następnie jest wydzielanych przez komórkę. Większość z nich następnie reaguje z receptorami komórki docelowej, wywołując kaskadę reakcji wewnątrz komórki. Okazało się jednak, że nie wszystkie biologicznie aktywne fragmenty peptydów - oligopeptydy działają zgodnie ze schematem cząsteczka-komórka-cel. Okazało się, że zarówno ich struktura, jak i właściwości są silnie specyficzne dla tkanki. Molekularne mechanizmy działania tych substancji są nadal nieznane. Jednak efekty biologiczne umożliwiły zbudowanie nowego schematu regulacji homeostazy. Przyjmuje się, że ich biologiczna rola polega na utrzymaniu homeostazy pojedynczej komórki, zapobieganiu jej przypadkowej „zmianie” oraz w regulacji homeostazy na poziomie całego organizmu. DSIP należy do podobnej grupy ważnych oligopeptydów.

Jakie są efekty stosowania DSIP?

Badania na DSIP wiążą się z aktywnym poszukiwaniem substancji, które pomagają zapobiegać związanym z wiekiem negatywnym zmianom w organizmie i wydłużają okres aktywności czlowieka, a także ustanowienie roli peptydy w regulacji starzenia. Nie tylko w ośrodkowym układzie nerwowym, ale także prawie we wszystkich obwodowych narządach, tkankach i płynach ustrojowych mamy udział DSIP w funkcjach regulacyjnych. Wiemy też, że procesowi starzenia się i rozwojowi patologii związanych z wiekiem, towarzyszy intensyfikacja CRP i postępująca kumulacja produktów uszkodzenia oksydacyjnego makrocząsteczek komórkowych w różnych narządach i tkankach, a w konsekwencji zaburzenia metaboliczne. DSIP wpływa na intensywność peroksydacji lipidów, przesunięcia w równowadze prooksydacyjno-przeciwutleniającej, która determinuje stan antyoksydacyjny organizmu, stabilność strukturalną, niektóre aspekty metabolizmu węglowodanów i lipidów, stan funkcjonalny różnych narządów i tkanek. Systematyczne podawanie DSIP zwierzętom w różnym wieku miało istotny wpływ na układ PSA, który jest kluczowym ogniwem metabolicznym i markerem stanu funkcjonalnego organizmu. W tkankach i osoczu krwi szczurów w różnym wieku na tle podawania DSIP zarejestrowano spadek intensywności peroksydacji lipidów, uwarunkowanej zawartością jej produktu wtórnego MDA. Należy zauważyć, że ochronne działanie DSIP przeciwko LPO przejawia się równie skutecznie zarówno w tkankach (mózg, wątroba), jak i w osoczu krwi zwierząt w różnym wieku. Wpływ DSIP można prawdopodobnie wyjaśnić tłumieniem prooksydantu i / lub aktywacją systemów antyoksydacyjnych organizmu.

Jakie zalety ma DSIP?

DSIP jest używany, aby pomóc zasnąć i pozostać w głębokim śnie. Peptyd wywołujący sen delta jest popularny wśród kulturystów, używających peptydów poprzez schematy treningowe i suplementacyjne. DSIP może być używany samodzielnie. Można go łączyć z innymi peptydami, lub stworzyć wszechstronny program suplementacyjny. DSIP obniża podstawowy poziom kortyzolu i zapobiega uwalnianiu tego negatywnego hormonu. Ułatwia również wydzielanie przez organizm LH (hormonu luteinizującego), a także uwalnianie somatotropiny w wyniku głębokiego snu i blokuje produkcję somatostatyny, głównego czynnika ograniczającego wzrost mięśni. DSIP może pomóc nam poradzić sobie ze stresem. Dodatkowo aktywnie wpływa na łagodzenia objawów hipotermii. Jest również znany jako skuteczny sposób na normalizację ciśnienia krwi. Ma też właściwości przeciwutleniające (spowalnia starzenie komórki).

Przeciwutleniające działanie DSIP podczas starzenia polega na zapobieganiu nasileniu peroksydacji lipidów. DSIP przyczynia się do normalizacji związanych z wiekiem zmian metabolizmu węglowodanów, wykazując działanie hipoglikemiczne, któremu towarzyszy również obniżenie poziomu hemoglobiny glikozylowanej. Stosowanie DSIP powoduje spadek poziomu lipidów całkowitych, cholesterolu całkowitego, współczynnika aterogenności cholesterolu oraz wzrost cholesterolu HDL. Związane z wiekiem zmiany metaboliczne w wątrobie i trzustce charakteryzują się specyficznymi zmianami aktywności ALT, AST, ALP, α-amylazy. Zastosowanie DSIP prowadzi do normalizacji stanu czynnościowego wątroby, natomiast DSIP nie zmienia czynności funkcjonalnej trzustki, o czym świadczy brak zmian w aktywności α-amylazy we krwi wszystkich badanych grup wiekowych.

OSTATNIO PRZEGLĄDANE