peptydy sklep

peptides.net.pl

Produkty
producenta:
POKAŻ

Produkty

 PEPTYDYEpithalon- 10 mg 
WZÓR Z CMS:


140.00
Ilość
- +

Epithalon- 10 mg
BIOWELL

Epithalon- 10 mg Epithalon- 10 mg

Cennik i opis produktu

Ilość opakowań Gramatura Cena Wartość
1 10 mg 140 zł 140 zł
5 10 mg 135 zł 675 zł
10 10 mg 130 zł 1300 zł

Epithalon (znany również jako Epitalon lub Epithalone) to syntetyczna wersja polipeptydu Epithalamin, który jest naturalnie wytwarzany w szyszynce.

Czym jest Epithalon?

Został odkryty przez o naukowca profesora Vladimira Khavinsona, który następnie przez następne 35 lat prowadził badania kliniczne na zwierzętach i ludziach. Podstawową rolą peptydu jest zwiększenie produkcji telomerazy, naturalnego enzymu, który pomaga komórkom rozmnażać telomery, które są ochronnymi częściami naszego DNA. Pozwala to na replikację naszego DNA, dzięki czemu organizm może wyhodować nowe komórki i odmłodzić stare. Młodsi ludzie wytwarzają stosunkowo duże ilości telomerazy i dłuższe telomery. Im dłuższe nici telomerów, tym lepsze zdrowie komórek i ich replikacja. Jednak wraz z wiekiem produkcja telomerazy spada, a w konsekwencji replikacja komórek i pogarsza się stan zdrowia. To jest główny powód starzenia się ludzi. Odgrywa również rolę w regulacji metabolizmu, zwiększaniu wrażliwości podwzgórza na jego naturalne wpływy hormonalne, normalizowaniu funkcji przedniego płata przysadki oraz regulowaniu poziomu gonadotropin i melatoniny w organizmie.

Jak działa Epithalon?

Epithalon to peptyd stosowany do regulacji cyklu komórkowego poprzez zwiększenie aktywności telomerazy. Przeprowadzono badania na zwierzętach nad wpływem Epithalon na hamowanie samoistnych guzów sutka i spontanicznej karcynogenezy. Badania wykazały, że sposób działania Epithalon polega na hamowaniu ekspresji onkogenu i modyfikacji aktywności telomerazy. Telomeraza jest specyficzną polimerazą zależną od RNA (kwasu rybonukleinowego), która wydłuża i utrzymuje długość telomerów poprzez dodanie powtórzeń tandemowych. Enzym składa się z dwóch części: składnika RNA, który dostarcza matrycę telomeru do wydłużania, i podjednostkę katalityczną, która ma aktywność odwrotnej transkryptazy. Te współpracują ze sobą, aby zapobiec niszczeniu telomerów, zwłaszcza w komórkach somatycznych. Eksperymenty wykazały, że wydłużanie telomerów sprzyja nieograniczonej proliferacji komórek, a supresja aktywności telomerazy sprzyja apoptozie komórek nowotworowych. Jednak badania te wykazały również, że utrzymanie długości telomerów w zakresie 15-20 kilopar zasad zapobiega powstawaniu guzów. Wszystkie przeprowadzone badania jeśli chodzi o telomerazy jasno wskazują, że jej aktywność ogranicza się do podziału komórki poprzez stabilizację długości telomerów. Telomery znajdują się na obu końcach chromosomu i chronią sąsiednią sekwencję genu przed skróceniem z powodu powtarzających się cykli replikacji. Wydłużenie telomerów umożliwia starzejącym się komórkom stabilizację ich długości telomerowej.

Jakie są zalety korzystania z Epithalonu?

W wyniku wpływu Epithalonu na produkcję telomerazy mamy do czynienia z wydłużeniem długości życia człowieka poprzez wydłużenie telomerów w ludzkich komórkach. To też możliwość zapadnięcia w głębszy sen. Opóźnianie i zapobieganie chorobom związanym z wiekiem, takim jak rak, choroby serca i demencja. Działa jako przeciwutleniacz poprzez redukcję utleniania lipidów i ROS (reaktywne formy tlenu) wraz z normalizacją funkcji limfocytów T. Stosowanie peptydu to też poprawa zdrowia i wyglądu skóry. Uzdrowienie uszkodzonych i niszczących się komórek mięśniowych. Przywraca i normalizuje poziom melatoniny u osób starszych, które utraciły część funkcji szyszynki z powodu starzenia. Może zwiększyć odporność na stres emocjonalny. Poprawia nastrój i działa jako przeciwutleniacz. Liczne badania wykazały znaczenie produkcji telomerazy i odmładzania telomerów w walce z objawami starzenia. Ponieważ wykazano, że Epithalon zwiększa produkcję telomerazy, która z kolei wzmacnia i wydłuża telomery, oznacza to, że Epithalon może odgrywać istotną rolę w opóźnianiu procesu starzenia, a tym samym wydłużaniu żywotności człowieka.

Jak stosować Epithalon?

Peptyd otrzymujemy w postaci liofilizowanego proszku. Krótkotrwała zmiana temperatury podczas transportu nie powinna wpływać na jakość i skuteczność produktu. Peptydy w postaci liofilizowanej są stabilne w temperaturze pokojowej przez kilka tygodni. Peptyd w takiej postaci powinien być przechowywany w zamrażarce w optymalnej temperaturze –20 ° C. Większość liofilizatów może być stabilna w tej temperaturze przez lata bez znaczącej degradacji. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania peptydów. Przed podaniem niezbędna jest rekonstytucja peptydu. Rekonstytucja to proces dodawania rozcieńczalnika do liofilizowanego proszku w celu uzyskania płynnego roztworu. Zalecanym rozcieńczalnikiem jest fizjologiczny roztwór chlorku sodu 0,9% (NaCl). Liofilizowane peptydy należy pozostawić do ogrzania do temperatury pokojowej przed rekonstytucją. Okres przechowywania odtworzonych peptydów jest bardzo ograniczony. Zalecamy przechowywanie odtworzonych peptydów w lodówce w temperaturze 2-8 ° C. Większość peptydów w roztworze może być stabilna w tej temperaturze przez 3 tygodnie. W temperaturze przechowywania -20 ° C peptydy w roztworze mogą być stabilne przez 3 miesiące. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania.
 

OSTATNIO PRZEGLĄDANE