peptydy sklep

peptides.net.pl

Produkty
producenta:
POKAŻ

Produkty

 PEPTYDYP-21 (P021) 
WZÓR Z CMS:


179.00
Ilość
- +

P-21 (P021)
BIOLAB

P-21 (P021)

Cennik i opis produktu

Ilość opakowań Gramatura Cena Wartość
1 5 mg 179 zł 179 zł
3 5 mg 174 zł 522 zł
5 5 mg 169 zł 845 zł

P-21 to silnie zmodyfikowany nootropowy peptyd, który został pierwotnie zaprojektowany z przeciwciał CNTF a nie z cerebrolizyny, jak się powszechnie uważa. Cerebrolizyna była motywacją do badań nad przeciwciałami CNTF, ponieważ wykazano, że jest ona odpowiedzialna za elementy neurogenezy. Ambicją związaną z lekiem nootropowym P21 było „włączenie nowych neuronów do już istniejących sieci neuronowych”, aby zwalczyć wyniszczającą chorobę zwaną chorobą Alzheimera. Istnieje szeroki zakres efektów indukowanych przez P-21, takich jak zwiększone poziomy BDNF, wyższe poziomy białek receptora AMPA (Glur2 i/lub Glur3) oraz wyższe poziomy fosforylowanych GSK3B. Wyższe poziomy Ki67 wskazują na wyższy poziom procesów mitozy . Mitoza to podział jednej komórki na dwie komórki, ważny etap neurogenezy. Wystąpił około 150% wzrost liczby komórek mitotycznych w zakręcie zębatym w porównaniu z komórkami typu dzikiego (bez choroby Alzheimera) po 9-miesięcznym leczeniu P021. Mówiąc najprościej, P21 wzmacnia funkcje poznawcze i chroni ośrodkowy układ nerwowy przed uszkodzeniami. Wydaje się, że robi to poprzez przyspieszenie dojrzewania neuronów z komórek prekursorowych do pełnoprawnych neuronów. Wydaje się również, że zwiększa synaptogenezę lub wzajemne połączenie między neuronami, co jest podstawowym elementem uczenia się i wzmacniania pamięci. Mówiąc dokładniej, P-21 przejawia bardzo pozytywne działanie w zakresie uczenia się, pamięci i funkcji poznawczych. Na przykład w modelach myszy P21 poprawia rozróżnianie obiektów i poprawia przestrzenność rozumowanie. Wykazano, że zwiększa poziom czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego i neurotrofiny-4. W badaniach na zwierzętach wykazano, że zwiększa poziom synapsyny 1, GluR1 i NR1, z których wszystkie są markerami neurogenezy i tworzenia synaps. P-21 jest peptydem ukierunkowanym na wsparcie neurogenezy, zwiększa on ekspresję neurotroficznego czynnika mózgowego BDNF.

Zalety P-21:

Poprawia wydajność mózgu oraz pamięć
Podnosi poziom BDNF
Redukuje poziom beta amyloidów oraz białka Tau (pomocne w chorobie Alzheimera)
Stymuluje neurogenezę
Chroni CUN przez uszkodzeniami
Pozytywy wpływ na motywację
Poprawia płynność wypowiedzi
Może przeciwdziałać depresji
Pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne
Skuteczniejszy od znanej Cerebrolizyny

Dawkowanie:

Dawka dzienna to 100-300mcg donosowo.

Skutki uboczne:

Doświadczanie zmęczenia: związki neurogenne mają tendencję do wywoływania tego typu skutków ubocznych.

OSTATNIO PRZEGLĄDANE