peptydy sklep

peptides.net.pl

Produkty
producenta:
POKAŻ

Produkty

 PEPTYDYPAL- GHK 
WZÓR Z CMS:


120.00
Ilość
- +

PAL- GHK
Euro-Pharmacies

PAL- GHK

Cennik opis produktu

Ilość opakowań Gramatura Cena Wartość
1 10 mg 120 zł 120 zł
3 10 mg 115 zł 345 zł
5 10 mg 110 zł 550 zł
10 10 mg 105 zł 1050 zł

PAL-GHK

Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, istnieje pilna potrzeba znalezienia bezpiecznych, łatwych do stosowania i opłacalnych metod, które mogłyby nie tylko opóźnić wystąpienie chorób związanych z wiekiem, ale także przywrócić zdrowie.

Czym jest PAL-GHK?

Podczas starzenia się człowieka następuje wzrost aktywności genów zapalnych, promujących raka i niszczących tkanki, a także spadek aktywności genów regeneracyjnych i naprawczych. Główną przyczyną starzenia się człowieka i towarzyszących mu chorób są zmiany w aktywności ludzkiego genomu. Podczas starzenia następuje wzrost aktywności genów zapalnych, nowotworowych i niszczących tkanki oraz spadek aktywności genów regeneracyjnych i naprawczych. Najbardziej ekscytującym odkryciem ostatnich dziesięcioleci jest to, że te zmiany w aktywności genów można odwrócić, często za pomocą dość prostych i naturalnych cząsteczek. Niedawne odkrycia dotyczące działania ludzkiego tripeptydu GHK (glicylo-L-histydylo-L-lizyny) w celu przywrócenia ekspresji genów ludzkich komórek do zdrowszego stanu mogą otworzyć drzwi do terapeutycznego resetowania genów u osób starszych. Może to być przydatne jako środek zapobiegawczy i uzupełniające leczenie stanów typowo związanych ze starzeniem, takich jak rak, choroba Alzheimera, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), nefropatia i retinopatia.

GHK wykryto podczas badań porównujących wpływ ludzkiego osocza od osób młodych (w wieku 20–25 lat) do osocza osób starszych (w wieku 50–70 lat) na funkcjonowanie inkubowanych skrawków ludzkiej wątroby. Młodsze osocze skuteczniej indukowało profil związany z młodością, hamując syntezę fibrynogenu. Stwierdzono, że czynnikiem aktywnym był GHK. Od tego czasu liczne badania na przestrzeni czterech dekad wykazały, że ta prosta cząsteczka poprawia gojenie się ran i regenerację tkanek (skóry, mieszków włosowych, kości, żołądka, jelit, wątroby), zwiększa kolagen i glikozaminoglikany, stymuluje syntezę dekoryny, nasila angiogenezę i przerost nerwów; wykazuje działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne oraz zwiększa komórki macierzyste i wydzielanie czynników troficznych przez mezenchymalne komórki macierzyste.

Jak działa PAL-GHK?

Trójpeptyd GHK we krwi ludzkiej ma wiele pozytywnych skutków, ale zmniejsza się wraz z wiekiem. Poprawia gojenie się ran i regenerację tkanek (skóry, mieszków włosowych, wyściółki żołądka i jelit oraz tkanki kostnej), zwiększa kolagen i glikozaminoglikany, stymuluje syntezę dekoryny, nasila angiogenezę i wzrost nerwów, działa przeciwutleniająco i przeciwzapalnie, zwiększa komórkowa macierzystość i wydzielanie czynników troficznych przez mezenchymalne komórki macierzyste. Niedawno odkryto, że GHK resetuje geny chorych komórek u pacjentów z rakiem lub POChP do zdrowszego stanu. Komórki rakowe resetują swój system zaprogramowanej śmierci komórki, podczas gdy komórki pacjentów z POChP wyłączają geny niszczące tkanki i stymulują czynności naprawcze i przebudowy.

Działania GHK na ekspresję genów zostały określone przez Broad Institute i na podstawie ich danych ustaliliśmy, że GHK zwiększył lub zmniejszył ekspresję genów (o więcej niż 50%) w 32,1% ludzkich genów. Gdy komórki pochodzące z uszkodzonych obszarów płuc pacjentów z POChP były inkubowane z 10 nanomolarnymi GHK, tripeptyd rekapitulował wzorce ekspresji genów indukowane przez TGF beta, co doprowadziło do organizacji cytoszkieletu aktynowego i podwyższenia ekspresji integryny. To przywróciło prawidłowy skurcz kolagenu i przebudowę przez fibroblasty płuc. Wyniki te, w połączeniu z szerokim spektrum pozytywnych działań GHK w wielu systemach, które utrzymują zdrowie człowieka, sugerują, że terapie z wykorzystaniem GHK mogą przynosić korzyści zdrowotne osobom starszym.

Jakie efekty uzyskamy stosując PAL-GHK?

• Supresja syntezy fibrynogenu. Fibrynogen jest doskonałym predyktorem śmiertelności, zwłaszcza u chorych z powikłaniami sercowo-naczyniowymi. GHK został wyizolowany jako czynnik osoczowy, który hamował syntezę fibrynogenu w tkance wątroby i u myszy.
• Aktywacja systemu ubikwityny / proteasomu (UPS). UPS usuwa uszkodzone białka. Wyższa aktywność UPS wydaje się opóźniać efekty starzenia.
• Aktywacja genów naprawy DNA. Uszkodzenia DNA są szybko naprawiane w młodych i zdrowych komórkach, jednak wraz z wiekiem uszkodzenia DNA zaczynają się kumulować. Zresetowanie aktywności genów naprawy DNA może zmniejszyć szkodliwe skutki starzenia.
• Geny przeciwutleniające. Wolne rodniki i toksyczne produkty końcowe peroksydacji lipidów są powiązane z miażdżycą, rakiem, zaćmą, cukrzycą, nefropatią, chorobą Alzheimera i innymi poważnymi patologicznymi stanami starzenia.
• Naprawa tkanek przez TGF Superfamily. Ogólna naprawa tkanek przez nadrodzinę TGF na przykładzie POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc).

Jak stosować PAL-GHK- 10mg?

GHK ma dość krótką żywotność w organizmie, która trwa około 1 godziny. Jednak ten przedział czasu jest wystarczający do działania, mały rozmiar GHK umożliwia mu szybką cyrkulację w przestrzeni zewnątrzkomórkowej i łatwy dostęp do receptorów komórkowych.

Z drugiej strony konwencjonalne podawanie w postaci kapsułek miałoby niewielki wpływ na organizm ze względu na wyjątkową wrażliwość GHK na działanie karboksypeptydazy enzymu obecnego w jelicie. Uważa się, że większość cząsteczek GHK-Cu nie przekroczyłaby bariery jelitowej w stanie nienaruszonym. Dlatego zaleca się podawanie PAL-GHK- 10mg w formie zastrzyków.

OSTATNIO PRZEGLĄDANE